Info/Offerte aanvraag Contactformulier
CONTACT
Telefoon        0541 - 29 55 99
Fax        0541 - 29 45 49
E-mail        info@terra-agribusiness.nl
Post        Postbus 105
         7630 AC Ootmarsum
Adres        Eerste Stegge 54
         7631 AE Ootmarsum

Watertoets

watertoetsBij een bestemmingswijziging of een bouwvergunning kan door verschillende overheden een watertoets vereist worden.

Met deze watertoets wordt de planinvulling afgestemd met de waterbeheerders (Waterschappen, Rijkswaterstaat, Gemeenten en Provincies).

In de watertoets wordt onder andere de huidige waterhuishouding, hemelwater afvoer, riolering en afvalwater, grondwaterkwaliteit, verdroging en natte ecologische thema's behandeld.

Voor elke locatie kunnen ook specifieke thema's worden behandeld.

Terra Agribusiness BV kan een dergelijke watertoets voor u verzorgen.